【NEWS】FATE-SHINJUKU- 春夏冬 LOVE宣材更新しました♪ 【NEWS】FATE-SHINJUKU- 結貴 優唯人宣材更新しました♪ 【NEWS】FATE-PLUS- 本城 陵介 リーダーの宣材を更新しました♪
ION INC

CAST RANKING

2017年2月の売上金額BEST10

 • No.1
 • aruto
 • アルト
 • 主任
 • V2!
 • No.2
 • ke-suke
 • 100%けーすけ。
 • 幹部補佐
 • No.3
 • soushi kurosaki
 • 黒咲 颯士
 • 主任
 • No.4
 • ryo urushibara
 • 漆原 凌
 • 副主任
 • No.5
 • sorato kagami
 • 鏡 空斗
 • 幹部補佐
 • No.6
 • syun shibasaki
 • 柴咲 瞬
 • リーダー
 • No.7
 • takahiro
 • TAKAHIRO
 • リーダー
 • No.8
 • sakuma
 • 咲舞
 • アドバイザー
 • No.9
 • shizuki shenon
 • 紫月 聖音
 • No.10
 • amanokawa akari
 • 天ノ河 燈

2017年2月の指名BEST10

 • No.1
 • soushi kurosaki
 • 黒咲 颯士
 • 主任
 • No.2
 • aruto
 • アルト
 • 主任
 • No.3
 • ke-suke
 • 100%けーすけ。
 • 幹部補佐
 • No.4
 • sorato kagami
 • 鏡 空斗
 • 幹部補佐
 • No.5
 • syun shibasaki
 • 柴咲 瞬
 • リーダー
 • No.6
 • No.7
 • No.8
 • No.9
 • No.10
close